Sandu Frunză despre Holocaust și enciclopedia evreilor transilvăneni

Standard

Impresionantă prin ținuta ei editorială, prin mulțimea datelor, a imaginilor, a hărților și informațiilor pe care le propune este „Enciclopedia geografică a Holocaustului din Transilvania de Nord” semnată de Randolph L. Braham și Zoltán Tibori Szabó. Cartea a fost tradusă din limba maghiară de Andrea-Julika Székely Ghiță și publicată de Editura Cartier sub egida Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”.

Zoltán Tibori Szabó este una dintre cele mai semnificative personalități din corpul profesoral al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. Este cunoscut ca jurnalist, cercetător, redactor sau cadru didactic, de fiecare dată sub semnul excelenței și al creativității. Randolph L. Braham a fost unul dintre cei mai apreciați cercetători ai Holocaustului din Ungaria și România, cu o operă impresionantă și cu o prestigioasă activitate internațională. Alături de aceștia îi găsim ca autori în elaborarea Enciclopediei pe Kinga Frojimovics, Ágnes Hegyi, Rita Horváth, Dániel Lőwy, Yitzhak Perri (Friedman) și István Végső. Cei 8 autori, cărora le datorăm acest demers științific foarte valoros, desfășurat pe 568 de pagini, viețuiesc în spații culturale foarte diverse, cum ar fi Israel, Ungaria, România și Statele Unite ale Americii.

Dacă veți răsfoi volumul, o să vă convingeți singuri de faptul că „Enciclopedia geografică a Holocaustului din Transilvania de Nord” este extrem de importantă ca resursă de date și informații privind toate comunitățile din Transilvania de Nord existente în 1944, indiferent că este vorba de comunitățile mari sau de unele de mici dimensiuni. În felul acesta, avem o hartă excelentă pentru ceea ce se întîmplă în acest teritoriu oferindu-se în ordine alfabetică toate localitățile unde trăiau evrei, cu date relevante în perspectivă demografică și cu statistici privitoare la populația israelită din respectivele localități. 

Pe lîngă introducerea generală, pentru fiecare dintre cele 12 capitole care analizează situația evreimii între anii 1940-1944, ni se oferă scurte introduceri legate de istoria și tragedia trăită de comunitatea respectivă. În felul acesta, partea geografică și istorico-demografică este întregită cu o dimensiune reflexivă care ne apropie de orizontul unei interiorizări a experiențelor trăite de evreii din Transilvania de Nord în perioada catastrofei ce a lovit comunitățile evreiești din această regiune. La final, ni se oferă și un studiu despre evoluția postbelică a evreimii din Transilvania. Totodată, beneficiem de index de nume proprii și denumiri geografice, de explicații de vocabular pentru cuvintele și expresiile străine utilizate în Enciclopedie, dar și de o listă a trenurilor morții. 

Enciclopedia este valoroasă atît pentru profesori, studenți sau cercetători care doresc să studieze tragedia evreilor transilvăneni, cît și pentru publicul cultural mai larg, interesat de istoria și memoria acestor comunități. Parcurgerea unei asemenea cărți este o experiență cutremurătoare în registru afectiv și o experiență specială, ziditoare sub aspectul cunoașterii și înțelegerii.