Listă de lucrări

Pagină

Teze

Teza de doctorat

Sandu Frunză, Experienţa religioasă în gîndirea lui Dumitru Stăniloae. O etică relaţională, (Cluj: Ed. Dacia, 2001).

Teza de abilitare

Sandu Frunză, Ethical Reconstruction of Public Space through Rethinking of the Relationship among Philosophy, Religion and Ideology, (Cluj: Presa Universitară Clujeană, 2013).

Cărţi

Volume de autor

 1. Sandu Frunză, Advertising constructs reality. Religion and advertising in the consumer society, (București: Tritonic, 2014).
 2. Sandu Frunză, Comunicare simbolică și seducție. Studii despre seducția comunicării, comportamentul ritualic și religie (București: Tritonic, 2014).
 3. Sandu Frunză, Publicitatea și administrația publică sub presiunea eticii (Iași: Editura Lumen, 2015); Sandu Frunză, Advertising and Administration Under the Pressure of Ethics, (Les Arcs, France: Editions de la SUERS, 2014).
 4. Sandu Frunză, Comunicare etică şi responsabilitate socială, (Bucureşti: Ed. Tritonic,  2011); Sandu Frunză, Ethical Communication and Social Responsibility, (Saarbruchen, Germany: Lap Lambert Academic Publishing, 2013).
 5. Sandu Frunză, Dumnezeu şi Holocaustul la Elie Wiesel. O etică a responsabilităţii, (Bucureşti: Ed. Contemporanul,  2010).
 6. Sandu Frunză, Filosofie şi iudaism, (Cluj: Limes, 2006).
 7. Sandu Frunză, Fundamentalismul religios şi noul conflict al ideologiilor, (Cluj: Ed. Limes, 2003).
 8. Sandu Frunză, Iubirea şi Transcendenţa. O introducere la problema spaţiului median al experienţei religioase în Iudaism şi Creştinismul Răsăritean, (Cluj: Dacia, 1999).
 9. Sandu Frunză, O antropologie mistică. Introducere în gîndirea Părintelui Stăniloae, (Craiova: Ed. Omniscop,  1996).
 10. Sandu Frunză, Fundamentalismul religios şi noul conflict al ideologiilor, ediția a doua revăzută și adăugită, (Cluj: Școala Ardeleană, 2015).

 Volume coordonate:

 1. Sandu Frunză, Mihaela Frunză (Coord.), Religion, Culture and Ideology in America, Ed. Tritonic, București, 2012.
 2. Sandu Frunză, Mihaela Frunză (Coord.). Criza instituţională a filosofiei, Ed. Limes, Cluj, 2010, 153 P., ISBN 978-973-726-555-5
 3. Sandu Frunză, Mihaela Frunză – Essays in honor of Moshe Idel, Ed. Provopress, Cluj, 2008.
 4. Sandu Frunză, Michael S. Jones (ed.) – Education and Cultural Diversity, Ed. Provopress, Cluj, 2006.
 5. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Nicu Gavriluţă, Silviu E. Rogobete (ed.) – Tinerii şi politica. Împreună pentru o politică mai bună, Ed. Provopress, Cluj, 2006.
 6. Sandu Frunză, Nicu Gavriluţă, Michael S. Jones (ed.) – The Challenges of Multiculturalism in Central and Eastern Europe, Ed. Provopress, Cluj, 2005.
 7. Sandu Frunză, Paşi spre integrare. Religie şi drepturile omului în România, Limes, Cluj, 2004.
 8. Sandu Frunză, Filosofie şi religie. O abordare multidisciplinară, Ed. Limes, Cluj, 2001.

 Interviuri:

 1. Nicolae Kallos, Crâmpei de viață din secolul XX. Un dialog despre evreitate, holocaust şi comunism ca experienţe personale – consemnat de Sandu Frunză (Iaşi: Ed. Fundației AXIS, 2003).
 2. Leon Volovici, De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi. Pornind de la un dialog cu Sandu Frunză (Bucureşti: Idea Europeană, 2007).
 3. Leon Volovici, Z Jass do Jerozolimy, (Sejny, PL: Pogranicze, 2013).
 4. Leon Volovici, De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi, ediția a doua, (București: Editura Hasefer, 2015).

 Studii în volume:

 1.  Sandu Frunză, ”Political Ethics between Biblical Ethics and the Mythology of the Death of God”, in Sandu Frunză, Mihaela Frunză (Coord.), Religion, Culture and Ideology in America, Ed. Tritonic, București, 2012
 2. Mihaela-Cornelia Frunză, Ioana Iancu, Sandu Frunză, Iulia Grad, Delia Balaban, Ovidiu Grad, „Media Analysis of Romanian Debates on Presumed Consent – Ethical and Legal Aspects” in W. Weimar, M. A. Bos, J. J. Busschbach (eds.) Organ Transplantation: Ethical, Legal and Psychosocial Aspects, Vol. II, Lengerich: Pabst Science Publishers, 2011, p. 218-228.
 3. Sandu Frunză, Mihaela Frunză, Claudiu Herteliu, The Situation of Islam in Romania, in Beatriz Molina Rueda (ed.), Studying and preventing the radicalization of Islam. What school communities can do? Final reports Bulgaria, Morocco, Romania & Spain, Universidad de Granada, Granada, 2009, p. 187-242.
 4. Sandu Frunză, Mihaela Frunză, The Role of School for Preventing Radicalism, in Beatriz Molina Rueda (ed.), Studying and preventing the radicalization of Islam. What school communities can do? Final reports Bulgaria, Morocco, Romania & Spain, Universidad de Granada, Granada, 2009, p. 243-292.
 5. Sandu Frunză, Perspectiva lui Fundoianu asupra relaţiei dintre iudaism şi creştinism în lumina reflecţiilor sale privind gândirea lui Martin Buber, în Dorin Ştefănescu (coord.), B. Fundoianu sau încercarea paradoxului. Pentru o hermeneutică existenţială, Cluj: Eikon, 2010, pp. 136-149.
 6. Sandu Frunză, ”Myth, Advertising, and Political Communication in Romania”, in Delia Cristina Balaban, Meda Mucundorfeanu, Ioan Hosu (coord.), PR Trend. New Media: Challenges and Perspectives, (Mittweida, Germany: Mittweida Hochschulverlag, 2013), 195-204.
 7. Sandu Frunză, ”Secularizarea ca ieșire din eshatologie în societatea construită pe comunicare”, în Gabriel C. Gherasim, Raluca Moldovan, Orizonturi factuale și culturale ale lumii trăite. In honorem Marius Jucan, (Cluj: Presa Universitară Clujeană, 2015), 39-48.
 8. Sandu Frunză, ”Provocări actuale ale alianței dintre religie și politică”, în Sorin Şipoş, Dan Octavian Cepraga, Ion Gumenâi (coord.), Tradiţii istorice româneşti şi perspective europene : in honorem academician Ioan-Aurel Pop, (Oradea-Chișinău: Editura Universităţii din Oradea, Editura Universității de Stat din Moldova, 2015), 307-325.

Publicaţii în reviste ISI:

Sandu Frunză, ”A Mythic-Symbolic Perspective on Politics”, Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 14, issue 40 (Spring 2015): 238-258.

Ioan Hosu, Sandu Frunză, „Religious Affiliation and Social Action in the Public Space”, Revista de cercetare şi intervenţie socială, vol. 43 (2013): 240-254.

Sandu Frunză, ”Secular Bioethics and Euthanasia in a Democratic Public Space”, European Journal of Science and Theology, Vol.9, No.4 (2013): 1-9.

Mihaela Frunză, Sandu Frunză, ”Institutional Aspects of the Ethical Debate on Euthanasia. A Communicational Perspective”, Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 12, issue 34 (Spring 2013): 19-36

Sandu Frunză, “On the Need for a Model of Social Responsibility and Public Action as an Ethical Base for Adequate, Ethical and Efficient Resource Allocation in the Public Health System of Romania”, Revista de cercetare şi intervenţie socială. vol. 33 (2011): 178-196.

Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Cătălin Vasile Bobb, Ovidiu Grad, Altruistic living unrelated organ donation at the crossroads of ethics and religion. A case study, Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 9, nr. 27, Winter 2010, 3-24.

Sandu Frunză, Mihaela Frunză, Philosophy and the Labor Market in Romania, Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 9, nr. 25, Spring 2010, 28-58.

Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Aspects Concerning the Crisis of Philosophy in the University System from Romania, Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 8, nr. 24, Winter 2009, 329-349.

Sandu Frunză, Mihaela Frunză, Claudiu Herteliu, Filosofie, ideologie, religie. O încercare de a înţelege ce se întîmplă cu filosofia în sistemul de educaţie din România, Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 8, nr. 22, Spring 2009, 129-149.

Mihaela Frunza, Sandu Frunza, Etică, superstiție și laicizarea spaţiului public, Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 8, nr. 23, Summer 2009, 13-35.

Sandu Frunză, Aspects of the connection between Judaism and Christianity in Franz Rosenzweig’s philosophy, Journal for the Study of Religions and Ideologies, volume 6, no. 18, Winter 2007, 181-205.

Sandu Frunză, A Stereotype: The lack of the Social Utility of Philosophy, Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 8, nr. 24, Winter 2009, 311-328.

Sandu Frunză, ”Increasing competence – an ethical duty of civil servants”. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Special Issue (2012): 32-41

Sandu Frunză, ”Minimal Ethics and the New Configuration of the Public Space”, Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol 11, No 32 (2012): 3-17.

Sandu Frunză, “Ethical responsibility and social responsibility of organizations involved in the public health system”, Revista de cercetare şi intervenţie socială, vol. 32 (2011), 155-171.

Sandu Frunză, ”Political Communication and the Median Space of Religious Experience”, Revista de cercetare şi intervenţie socială. vol. 39 (2012): 176-186.

Sandu Frunză, „The relational individual in a communication built society. Towards a new philosophy of communication”, Transylvanian Review, vol. XX, No. 3, (Autumn 2011): 140-152.

Sandu Frunză, „Media Communication and the Politics of Simbolic Construction of Reality”, Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol 10, No 29 (2011): 182-202.

Sandu Frunză, „Does communication construct reality? A New Perspective on the Crisis of Religion and the Dialectic of the Sacred”, Revista de cercetare şi intervenţie socială, vol. 35 (2011): 180-193.

Publicaţii în volume ale unor conferinţe internaţionale

 1. Sandu Frunză, “O analiză etică a terminologiei donatorilor vii propusă de ELPAT”, (An Ethical Analysis of the Terminology of Living Donors Proposed by ELPAT), în Tomiţă Ciulei, Cristian Sandache, Antonio Sandu (coord.), Logos – Universalitate – Mentalitate – Educaţie – Noutate, (Iaşi: Lumen, 2011), 119-128
 2. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Iulia Grad, Ovidiu-Nicolae Grad, Cătălin Vasile Bobb, “Formare filosofică şi expertiză etică: implicaţie sau incompatibilitate?” (Philosophical Training and Ethical Expertise: Implication or Incompatibility?) în Tomiţă Ciulei, Cristian Sandache, Antonio Sandu (coord.), Logos – Universalitate – Mentalitate – Educaţie – Noutate, (Iaşi: Lumen, 2011), 151-161.

 Alte lucrări

 1. Sandu Frunză, ”Notes de lecture: Iulia Grad, La philosophie du dialogue et la crise de la communication dans la pensée de Martin Buber”, Essachess. Journal for Communication Studies, vol. 6 no. 2(12) (2013): 261-263.
 2. Sandu Frunză, Mihaela Frunză, „The Ethical Fundamentals of the Responsibility of the Journalists”, Journal of Media Research, vol. 4 issue 1(9)/2011, pp. 33-43.
 3. Sandu Frunză, “Cristina Gavriluţă, Socioantropologia fenomenelor divinatorii, Sociologie Romanească, Volumul VIII, Nr. 1/ 2010
 4. Sandu Frunză, “Nicu Gavriluţă, Antropologie socială şi culturală, Sociologie Romanească, Volumul VIII, Nr. 2/ 2010, 184-185
 5. Sandu Frunză, “The Memory of the Holocaust in Primo Levi’s If This Is a Man, Shofar. An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, vol. 27, No. 1(2008), 36-57.
 6. Sandu Frunză, „Nicu Gavriluţă – Hermeneutica simbolismului religios. Studii şi eseuri”, Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 3 issue 9, (Winter 2004): 152-153.
 7. Sandu Frunză, „Leonard Swidler, After Absolute”, Journal for the Study of Religions and Ideologies, issue no. 7, Spring 2004.
 8. Sandu Frunză, ”De la literatură ca depozitar al sacrului la magia culturii vizuale”, Revista Omniscop. Revistă Culturală Online, (28.02.2013)
 9. Sandu Frunză, ”Despre comunicare, iubire și poezie”, Timpul, anul XIV, nr. 186 (2014): 20.
 10. Sandu Frunză, ”Elements of a New Jewish Political and Cultural Consciousness”, Europolis. Journal of Political Analysis and Theory, 2/2014.
 11. Sandu Frunză, ”Christianity, Politics and the Reassertion of the Relational Subject”, Europolis. Journal of Political Analysis and Theory, vol. 9, nr. 1, (2015): 19-35.

 Conferințe:

 Lucrări prezentate la conferințe internaționale organizate în străinătate:

 1.  Sandu Frunză, ”Religions, Ethics, and Public Sphere”, 2e Colloque International ComSymbol «Espace public et communication de la foi» Centre Universitaire du Guesclin, Université Paul Valéry de Montpellier 3, Les 2 et 3 juillet 2014, Béziers, France.
 2. Sandu Frunză, Ovidiu Grad, ”Cultural and religious factors in discussing stem cell transplantation in Romania. Analysis of blogs”, Congresul ELPAT de la Roterdam 20-23 aprilie, 2013
 3. Sandu Frunza, La bioetica e la biopolitica europea. L’attualità delle analisi di Hans Jonase di Primo Levi, Un’idea d’Europa: prospettive storiche e filologiche da Est e da Ovest Colloquio internazionale, Università di Padova -Dipartimento di Romanistica, Padova 10 – 11 novembre 2011
 4. Mihaela Frunză, Cristina Gavriluță, Beatrice-Gabriela Ioan, Sandu Frunză, “An Ethical Analysis of the Romanian Debates on Presumed Consent” – International Congres ESOT, Glasgow (4-7.09.2011)
 5. Sandu Frunză, Mihaela Frunză, Iulia Grad, Ovidiu Grad, Catalin Vasile Bobb, “Ethical Dilemmas in Religion-Based Organ Donation” – International Congres ESOT, Glasgow (4-7.09.2011)
 6. Sandu Frunză, The need for a model of social responsibility in the public health system of Romania, Zagreb Applied Ethics Conference, Zagreb, Croatia, 16-18 iunie 2011
 7. Mihaela Frunză, Ioana Iancu, Sandu Frunză, Iulia Grad, Ovidiu Grad, Delia Balaban „Ethical and Legal Dimensions of the Public Discourse on Transplantation. A Media Analysis”, Prezentare via Skype, Conferinta: Al 2-lea Congres ELPAT, Rotterdam, 17-20 Aprilie 2010
 8. Mihaela Frunza, Sandu Frunza, Iulia Grad, Ethical Challenges and Debates of the Romanian Law of Transplantation. Poster presentation. The 14th Congress of the European Society for Organ Transplantation, Paris, 30.08.09-2.09.09, Paris, Franta.
 9. Sandu Frunză, Intercultural Dialogue in Schools: An Alternative to Radicalism, The Role of Culture of Peace and Education in Preventing Cultural and Religious Radicalization, Rabat, Morocco, 24-27 November 2008.
 10. Sandu Frunză, The Muslim minority in Romania: between secularization and religious revival, Studying and Preventing the Radicalization of Islam: What School Communities Can Do?, Sofia, Bulgaria, 17-18 September 2008.

 Lucrări prezentate la conferințe internaționale organizate în țară :

 

 1. Sandu Frunza, ”A particular perspective on the relationship between religion and politics in the construction of a democratic society”, Religion and Politics in the Globalization Era, June, 22nd-24th 2012, Cluj-Napoca
 2. Sandu Frunză, ”Communication and Religion in a Democratic Society”, PR Trend. New Media: Challenges and Perspectives, International Conference, October 2012, Cluj- Napoca.
 3. Sandu Frunza – Increasing competence – an ethical duty of public servants, First BBU-MSU annual conference: The University and Local Community Development: Critical, But Delicate Relationship, Cluj-Napoca, May 18-20, 2012.
 4. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Iulia Grad, Ovidiu Grad, Cătălin Bobb, „Elements for a profile of ethical expert adapted to the Romanian context”, videoconferinţă, la conferinţa internaţională „LUMEN International Scientific Conference”, Iaşi, 18-19 februarie 2011
 5. Sandu Frunză, Mihaela Frunză, „An ethical analysis of the terminology of living donors proposed by ELPAT”, videoconferinţă, la conferinţa internaţională „LUMEN International Scientific Conference”, Iaşi, 18-19 februarie 2011.
 6. Sandu Frunză, Existenţă tragică şi conştiinţă nefericită la B. Fundoianu, workshop exploratoriu internaţional: B. Fundoianu şi încercarea paradoxului. Pentru o hermeneutică existenţială, Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureş, 17-18 septembrie 2009.
 7. Sandu Frunza, Patru perspective asupra relaţiilor publice. O cercetare etică, Conferinta Internrationala PR Trend, editia a 4-a. Facultatea de Stiinte Politice, Administratie Publică si Comunicare, Universitatea Babes-Bolyai Cluj, 28 martie 2009.
 8. Sandu Frunză, Pluralism, naţionalism şi fundamentalism în contextul românesc actual, Pluralismus, Nationalismus und Fundamentalismus im aktuellen rumänischen Kontext Simpozion internaţional Internationales Symposion, 17.-21. Martie/März 2005, Sibiu/Hermannstadt, Organizatori/Organisatoren: Goethe-Institut, Bukarest Kulturwissenschaftliches Institut, Essen New Europe College, Bukarest, Evangelische Akademie Siebenbürgen, Hermannstadt, Lucian Blaga Universität, Hermannstadt
 9. Sandu Frunză, Plural Identity and Mutual Recognition, International workshop “The Challenges of Multiculturalism in Central and Eastern Europe”, organized by SACRI and Al. I. Cuza University, Iasi, 29-30 October 2004.
 10. Sandu Frunză, Religious Pluralism and Multiculturalism, International Conference “Religion and Culture after Modernity”, organized by the Council for Research in Values and Philosophy, Washington, and the Theological Roman-Catholic Institute “Sfanta Tereza”, Bucharest, 9-10 June, 2004, Sinaia.
 11. Sandu Frunză, Ideology as Secularized Religion – International Symposium: Ideologies, Values and Political Behaviours in Ex-Communist Space, Timişoara, 29-30 noiembrie, 2002
 12. Sandu Frunză, Probleme teoretice ale imaginarului religios – comunicare în cadrul Conferinţei internaţionale Biserică şi multiculturalitate în Europa sfîrşitului de mileniu, Cluj-Napoca, 2-6 octombrie 2000
 13. 13. Sandu Frunză, Ecumenical Significance of the Communitarian Personalism – International Symposium “Religion, Civilisation, Modernity”, Cluj, 21-24 septembrie 1994.
 14. Sandu Frunză, Iulia Grad, Rethinking dialogue and religion in a media based society, International Conference on Media Convergence October 23-26th, 2013 – Cluj-Napoca, Romania
 15. Sandu Frunză, ”Religious Structures of Political Communication in Democratic Societies”, International Conference, PR Trend. Medialization. How Media Changed our Life, 9-10 May 2014, Cluj
 16. Sandu Frunză, Limitele imaginarului și modelarea granițelor spațiului politic, conferință în cadrul la Școlii de vară internaţionale, THE IMAGE OF CENTRAL EUROPE AND OF THE EUROPEAN UNION IN THE NARRATIONS OF FOREIGN TRAVELLERS, 25 Iulie, Universitatea din Oradea, Organizatori: Università degli Studi di Padova, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Studii Transilvane din Cluj, Academia Română, Universitatea din Oradea, Oradea-Chişinău, 17-26 Iulie 2014.

 Alte conferințe:

 

 1. Sandu Frunză, ”Political communication and religion”, Centre Universitaire du Guesclin Béziers of Paul Valéry University, France, November, 2013.
 2. Sandu Frunză, „Etică și creativitate în internaționalizarea publicațiilor românești on-line”, Simpozionul Național „Dimensiunea europeană a educației” – ed. A III-a, Colegiul Tehnic Energetic, Cluj-Napoca, 26-27 noiembrie 2011, Cluj-Napoca.
 3. Expertiză etică și acțiune socială. Despre rolul și locul expertului în etică în România, dezbatere SCIRI, 14 decembrie 2011, Cluj. Participanți la dezbatere: Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Iulia Grad, Ovidiu Grad, Cătălin Vasile Bobb.
 4. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Andrada Pârvu, Life Insurance? Ethical and Juridical Issues in Romanian Advertisements for Private Cord Blood Banks, Bucharest Conference in Applied Ethics, București, 27-28 octombrie 201
 5. Sandu Frunză, Cătălin V. Bobb, Iulia Grad, Mihaela Frunză, Perspective filosofice asupra expertizei etice şi responsabilităţii sociale, Conferința Națională de Bioetică, București, 22-24 septembrie 2011.
 6. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Andrada Pârvu. Probleme etice și juridice în publicitatea pentru băncile private de celule stem, Al XI-lea Congres Național de Hematologie Clinică și Transfuzională, Sinaia, 13-16 octombrie 2011.
 7. Sandu Frunză, „Criza filosofiei şi fundamentalismul religios”, Conferinţa MA Facultatea de Filozofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, 9 noiembrie 2010.
 8. Sandu Frunza, „Criza instituţională a filosofiei”, conferinţă la Colegiul tehnic energetic, Ziua internaţională a filosofiei,17 noiembrie 2010.
 9. Sandu Frunză, Cătălin Vasile Bobb, „Expertiză etică şi comunicare”, în cadrul conferinţei internaţionale PR Trend, ed. a 5-a, Metodologia cercetării în ştiinţele comunicării, Cluj, 30 octombrie 2010.
 10. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Iulia Grad, Ovidiu Grad „Etica si legislatie in reproducerea asistata. Studiu de caz” în cadrul celei de-a VI-a Conferinţă Naţională de Bioetică, 17-19 iunie 2010, Iaşi
 11. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Cătălin Vasile Bobb „Interferente ale eticului si religiosului in cazul donarii altruiste de organe. Studiu de caz” în cadrul celei de-a VI-a Conferinţă Naţională de Bioetică, 17-19 iunie 2010, Iaşi.
 12. Sandu Frunza, Criza instituţională a filosofiei, simpozion naţional pe tema Criza instituţională a filosofiei în sistemul educaţional românesc. Problematizări şi soluţii pentru ieşirea din criză, 23 aprilie 2010, Cluj.
 13. Sandu Frunza, Spre o etică a violenţei globale? Reflecţii asupra fundamentalismului religios, Conferinţă la Universitatea din Oradea, 7 iulie 2009, Oradea
 14. Sandu Frunză, Memoria Holocaustului in viziunea lui Primo Levi, Emil Fackenheim si Richard Rubenstein, ianuarie 2007, Centrul Cultural Italian, Cluj.
 15. Sandu Frunză, Tradition and Innovation in Modern Jewish Thought, Institute for Jewish Studies Arad, Mai, 2006
 16. Sandu Frunză, Religion and multicultural discourse, during the international workshop Multicultural Education in CEE region, NIS and Central Asia, 25-26 November, Cluj, 2005.
 17. Sandu Frunză, Dumnezeu şi Holocaustul. O abordare filosofică, conferinţă SCIRI, 12 mai 2005
 18. Sandu Frunză, Fundamentalismul dincolo de conflictul între civilizaţii – conferinţă şi lansare de carte la Facultatea de Ştiinţe Politice, Comunicare şi Filosofie, Universitatea de Vest, Timişoara, 30 martie 2004.
 19. Sandu Frunză, Ce este fundamentalismul religios – conferinţă şi lansare de carte la Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea “Aurel Vlaicu”, Arad, 29 martie 2004.
 20. Sandu Frunză, Iubire şi dorinţă la Dumitru Stăniloae şi Martin Buber – conferinţă şi lansare de carte la Facultatea de Istorie şi Geografie, Universitatea din Oradea, 26 martie 2004.
 21. Sandu Frunză, Fundamentalism şi postmodernism – în cadrul conferinţei internaţionale “Creştinism şi Postmodernism”, Universitatea Emanuel, Oradea, 26 martie 2004.
 22. Sandu Frunză, Religie, politica si integrare europeana comunicare în cadrul worksho-ului Pasi spre integrare. Religie si drepturile omului in Romania, 11-13 martie, Cluj, 2004.
 23. Sandu Frunză, Fundamentalismul ca ideologie – conferinţă în cadrul SCIRI Iaşi, Facultatea de Filosofie, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, 26 februarie 2004.
 24. Sandu Frunză, Intoleranţă şi fundamentalism – conferinţă în cadrul programului Tineri pentru toleranţă organizat de SACRI şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Cluj, 12 decembrie, 2003.
 25. Sandu Frunză, Abrahamic Religions and the New Conflict of Ideologies – în cadrul cursului Religion, Globalization, and the State, CEU Summer University, Budapest, Hungary, 10 iulie 2003.
 26. Sandu Frunză, Minorităţi religioase şi multiculturalism – conferinţă organizată la Centrul Areopagus, Timişoara, 21 mai 2003.
 27. Sandu Frunză, Dumitru Stăniloae despre diversitatea confesională şi religioasă – la simpozionul „Dumitru Stăniloae şi Ilarion V. Felea. 100 de ani de la naştere. Moştenirea lor teologică şi receptarea ei în contemporaneitate”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Univ. „Aurel Vlaicu”, Arad, 22-23 mai 2003.
 28. Sandu Frunză, Identitate, minoritate, multiculturalism, e-conferinţă, SCIRI, Univ. Babes-Bolyai, Cluj, 21 ianuarie 2003.
 29. Sandu Frunză, Religie şi politică – conferinţă SCIRI, Univ. Babes-Bolyai, Cluj, noiembrie 2002
 30. Sandu Frunză, Holocaustul între memorie şi iertare – conferinţă organizată de Seminarul de cercetare interdisciplinară a religiilor şi ideologiilor, UBB, 12 aprilie 2002.
 31. Sandu Frunză, Relaţiile dintre culte şi Stat în România, văzute prin prisma unui laic ortodox – comunicare ştiinţifică în cadrul Colocviului internaţional Cultele şi statul în România, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Centre universitaire “Droit et societes religieuses” (ICP – Paris XI), 10-11 mai 2002, Cluj-Napoca.
 32. Sandu Frunză, Încă o dată despre polemica BlagaStăniloae – comunicare ştiinţifică în cadrul Festivalului internaţional “Lucian Blaga”, ediţia a XII-a, 13-14 mai 2002, Cluj-Napoca.
 33. Sandu Frunză, Comunităţi tradiţionale şi minorităţi religioase – comunicare ştiinţifică în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice “Antropologie creştină şi postmodernism”, organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea “Aurel Vlaicu”, Arad, 23-24 mai, 2002.
 34. Sandu Frunză, Despre necesitatea predării filosofiei evreieşti în universitate – cuvînt de deschidere la Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor Tradiţie şi înnoire în gîndirea iudaică, UBB, Cluj, 25 mai 2001.
 35. Sandu Frunză, Etica relaţională în gîndirea lui Dumitru Stăniloae – comunicare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice Facultatea de Teologie Ortodoxă la zece ani de existenţă, Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad, 31 mai – 1 iunie 2001.
 36. Sandu Frunză, What is Jewish Philosophy? în cadrul cursului Ritual and Commandment in Jewish Thought and Philosophy in the Modern Period, CEU Summer University, Budapest, Hungary, 13 iulie 2000.
 37. Sandu Frunză, Paradigms in Modern and Contemporary Jewish Philosophy în cadrul Workshop: Topics in Jewish Civilizations, Hebrew University Jerusalem, Israel, 6 ianuarie 2000.
 38. Sandu Frunză, Actualitatea experienţei religioase – conferinţă susţinută la Uni­­ver­si­ta­tea Bucureşti, 8 octombrie 1997
 39. Sandu Frunză, Dumnezeul necunoscut – comunicare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Universitatea “Avram Iancu”, 20-21 noiembrie 1997.
 40. Sandu Frunză, Despre monoteismul originar – Conferinţă la Cercul de Creaţionism Ştiinţific, Cluj, 26 noiembrie 1996
 41. Sandu Frunză, Gândire simbolică și politici de promovare culturală, a VI-a ediţie a Simpozionului Naţional „Cultură şi civilizaţie românească în Maramureş”, Săliştea de Sus, 13-14 august 2014.
 42. Sandu Frunză, Imaginar politic și imaginar religios în conștiința iudaică, Workshop național cu tema: ”Creștinism și Democrație în Europa”, 27 septembrie 2014, Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai.