Sandu Frunză despre un demers privind etica publicării lucrărilor științifice

Standard

Dinu, Savoiu, Dabija

Etica cercetării pare să fie una dintre cele mai prezente încercări de modelare a spațiului public românesc. Nici o altă sferă a comportamentului moral nu pare să fi trezit atît de mult interes, să fi provocat atîta rumoare și să fi stîrnit atîtea pasiuni cum s-a întîmplat în cazul discuțiilor publice pe teme de încălcare a eticii cercetării. Faptul că o serie de personaje publice, cu o vizibilitate foarte mare, au fost asociate cu ideea de încălcare a normelor de etică a cercetării și publicării a dus la o vizibilitate mereu crescută a acestei problematici în rîndul publicului larg. Interesul acestuia, foarte scăzut pînă atunci, a devenit din ce în ce mai mare datorită mediatizării unor încălcări ale eticii cercetării și publicării de către personaje cu o prezență foarte pronunțată în comunicarea mediatică și în funcțiile publice. Strîns legate de ceea ce putea să fie interesant pentru publicul consumator de mesaje mediatice, dezbaterile au vizat, în timp, o paletă foarte largă de probleme – printre care am putea aminti încălcări ale eticii ce merg de la dobîndirea abuzivă a calității de autor al unei publicații, la utilizarea ne-etică a unor fonduri de cercetare, pînă la discuții extinse despre plagiat și fenomenul dezvoltării unei producții de publicații științifice în închisorile românești.

Dincolo de aspectele savuroase ale unor asemenea scandaluri publice, putem remarca în ultimii ani o preocupare sporită, în rîndul diferitelor categorii de profesioniști implicați în activități de cercetare, de a fixa standarde definitorii pentru trasarea cadrelor etice și juridice de desfășurare a activităților de redactare a textelor, de evaluare și de publicare a rezultatelor cercetării. Una dintre cele mai valoroase lucrări de etică a cercetării ne este propusă, într-o a doua ediție, de Vasile Dinu, Gheorghe Săvoiu și Dan-Cristian Dabija în lucrarea A concepe, a redacta și a publica un articol științific. O abordare în contextul cercetării economice. [1]

Deși își propune o aprofundare a ceea ce putem găsi ca practică a cercetării și a ceea ce este dezirabil să se întîmple în domeniul științelor economice, lucrarea are foarte multe elemente valoroase pentru etica cercetării în general. Ea poate fi folosită ca o resursă de informare și învățare pentru tineri cercetători și specialiști din diverse ramuri ale științei. Sperăm că această abordare complexă a eticii cercetării în domeniul economic – făcută de Vasile Dinu, Gheorghe Săvoiu și Dan-Cristian Dabija – să servească drept model pentru alți profesioniști ce activează în cercetarea științifică. Eticienii cu preocupări de aplicare a principiilor generale ale eticii cercetării în domenii particulare de cercetare și expertiză ar putea folosi acest tip de demers pentru circumscrieri și clarificări pentru fiecare dintre marile domenii în care sînt clasificate ramurile cercetării științifice.

Pînă la elaborarea unor publicații specifice pe domenii, volumul de față ni se propune ca un excelent instrument (în primul rînd pentru cercetătorii din domeniul științelor economice, dar și pentru cei din alte domenii) pentru doctoranzi, masteranzi, tineri cercetători, dar și pentru cadrele universitare interesate de deontologia cercetării. Ne sînt expuse aici îndeosebi instrumentele etice pe care le putem utiliza în elaborarea articolelor științifice. Fiind atît cadre didactice și cercetători, cît și redactori ai unei reviste cu o foarte bună vizibilitate internațională, autorii pun în valoare experiența lor în lucrul cu textele și cu autorii. Cartea este valoroasă nu numai din punct de vedere al reflecțiilor de etică aplicată, ci și pentru că ne orientează pașii de la activitățile ce vizează conceperea unui articol, la regulile de redactare și la problemele multiple pe care le ridică activitatea de publicare a rezultatelor cercetării. Este vorba despre un ghid practic ce ne oferă o perspectivă sistematică asupra proceselor premergătoare și a demersurilor specifice activității de publicare a articolelor științifice.

Faptul că, urmînd intențiile autorilor, încerc să extind importanța cărții pentru diferite categorii de public, nu înseamnă că vreau să o prezint ca pe o carte de popularizare. Este vorba de un demers deosebit de complex, un travaliu făcut de specialiști și destinat actualilor și viitorilor profesioniști. Cartea abundă în tabele, grafice, clasificări sau soluții practice, fiecare dintre acestea cerînd o discuție mai largă decît cea pe care ne-am propus-o în acest text. În capitole precum: Cercetarea economică și comunicarea rezultatelor acesteia, în contextul general al cercetării științifice, Structura și optimizarea citării unui articol științific, Redactarea unui articol științific, Plagiatul, legislația antiplagiat și etica cercetării, Evaluarea performanței științifice în mediul universitar economic, Baze internaționale  de date în domeniul științelor economice, Criterii relevante în alegerea revistelor științifice din domeniul economic, Vasile Dinu, Gheorghe Săvoiu și Dan-Cristian Dabija desfășoară un demers original și unic în cultura științifică românească.

Dar, dincolo de caracterul său sistematic și științific, volumul „A concepe, a redacta și a publica un articol științific este, realmente, un ghid prietenos pentru cei care doresc să conceapă studii reprezentative și convingătoare”, după cum afirma Silviu Negruț.[2] Astfel, constatăm că autorii au reușit să se achite de una dintre sarcinile majore asumate cu acest volum: să evidențieze „aspectele esențiale ce țin de elaborarea unui articol științific, interesant prin conținut și atractiv ca formă de prezentare, deci cu șanse sporite de a fi acceptat și publicat într-o revistă de prestigiu din fluxul principal de publicații, garantîndu-se astfel valoarea originală a rezultatelor cercetării”.[3] O dată cu A concepe, a redacta și a publica un articol științific, Vasile Dinu, Gheorghe Săvoiu și Dan-Cristian Dabija ne propun o carte despre muncă susținută, rigoare, gîndire strategică, performanță, respect și comportament etic în planul cercetării și al vieții universitare.

 

[1] Vasile Dinu, Gheorghe Săvoiu, Dan-Cristian Dabija, A concepe, a redacta și a publica un articol științific. O abordare în contextul cercetării economice, Ediția a II-a, (București: Editura ASE, 2017).

[2] Silviu Negruț, Blurb de pe coperta a IV-a a cărții A concepe, a redacta și a publica un articol științific. O abordare în contextul cercetării economice.

[3] Vasile Dinu, Gheorghe Săvoiu, Dan-Cristian Dabija, A concepe, a redacta și a publica un articol științific. O abordare în contextul cercetării economice, 8.