Sandu Frunză despre Ioan Aurel Pop, continuitate, performanță și excelență

Standard

PopCu toții sîntem marcați de perioada alegerilor universitare, indiferent că sîntem sau nu implicați direct în alegeri. La Universitatea Babeș-Bolyai mîine, 1 februarie 2016, este ultima zi în care se pot înscrie în cursă cei ce doresc să îi ia locul academicianului Ioan Aurel Pop în biroul de la etajul întîi al Clădirii centrale a UBB.

Fiind o zi de duminică, am preferat să văd lucrurile doar din perspectiva părții pline a paharului, lăsînd pe altă dată să contemplu cealaltă parte, goală, a paharului. Am preferat azi să fac o lectură de weekend a documentelor cu care se prezintă în fața comunității egalilor Rectorul Academician Ioan Aurel Pop. Nu voi recurge la o analiză, ci la o expunere în cheie duminicală a ideilor ce le-am desprins din documentele propuse la înscrierea pentru un nou mandat. Am preferat să plasez gîndurile mele sub semnul a trei culori pe care eu le prefer datorită expresivității lor recunoscute și datorită semnificațiilor simbolice pozitive pe care acestea le au în percepția mea.

Astfel, voi pune sub semnul codului albastru liniștea, pacea, încrederea, loialitatea și înțelepciunea; sub semnul codului galben voi aduce lumina, caldura, creativitatea, asigurarea continuității în ordinea vieții și a stării de bine; iar sub semnul codului roșu voi plasa energia, bucuria, curajul și pasiunea, dar și tenaticitatea și puterea.

Nu am de gînd să insist foarte mult asupra corelațiilor, ci voi expune cîteva idei ce îmi trec prin minte și vreau să le împărtășesc cu prietenii mei folosind ca pretext expresivitatea ccodului culorilor:

  1. Codul albastru poate fi reliefat de principiul Rectorului Ioan Aurel Pop: universitatea este reprezentată de comunitatea egalilor, ea nu este o instituție rigidă, ci mai degrabă reprezintă un organism viu ce acționează după o logică interioară bazată pe ideea cultivării performanței și excelenței. Pe perioada primului mandat, Academicianul Ioan Aurel Pop și-a pus în joc inteligența administrativă și a reușit să diminueze stările conflictuale stimulînd, în același timp, concurența și competitivitatea specifice mediului universitar. A avut înțelepciunea de a delega participarea la decizie și la construcția universitară membrilor echipei sale și fiecărui membru al comunității universitare realizînd un mecanism de colaborare în universitate benefic dezvoltării ei, după perioada tensionată și cu tendințe totalitare din ultimii ani de dinainte de alegerea sa ca Rector. Această responsabilizare a fiecărui membru în raport cu ceea ce se întîmplă în comunitate este menită să întărească, printre altele, pe de o parte, loialitatea față de instituție și misiunea ei educațională, culturală și de cercetare, iar pe de altă parte să întărească încrederea între membrii comunității egalilor și între aceștia și diferitele categorii de oameni pe care îi deservesc.
  2. Codul galben poate fi pus în evidență prin convingerea Rectorului Ioan Aurel Pop că oamenii sînt tezaurul cel mai important, UBB nu are o bogăție mai mare decît oamenii săi. Studenților li se asigură un loc privilegiat în mesajul pe care Rectorul îl transmite comunității egalilor deoarece rostul universității este unul educațional, ea are în vedere plasarea tinerilor într-un univers al cunoașterii, creativității și dobîndirii de competențe și aptitudini specifice, inclusiv în ceea ce privește dobîndirea calităților umane. Studenții ca valoare intrinsecă a universității sînt plasați în strînsă legătură cu dascălii lor, cu cadrele didactice (atît cu cele ce simbolizează tradiția și inovarea, cît și cu cadrele didactice foarte tinere ce aduc cu ele suflul unei schimbări mai rapide și a unei conexiuni performante cu necesitățile pieței muncii și ale lumii în care trăim). Mă simt confortabil cu această plasare într-o deschidere luminoasă pe care o face Academicanul Ioan Aurel Pop în raport cu responsabilitatea pe care o avem față de generațiile de acum și față de generațiile viitoare. Îți dă sentimentul unei transcenderi firești și necesare, care te implică și îți dă libertatea de a participa la un efort de materializare a idealurilor proprii și ale celor ale comunității universitare.
  3. Codul roșu poate fi ilustrat cu ideea Rectorului Ioan Aurel Pop că puterea trebuie folosită pentru a transforma pasiunea și priceperea în plusvaloare. Aceasta presupune canalizarea energiilor tuturor membrilor comunității egalilor spre internaționalizarea rezultatelor cercetării, spre corelarea conținuturilor învățării (din planurile noastre de învățămînt și din fiecare syllabus în parte) cu cele întîlnite la universitățile de prestigiu recunoscute în context global, spre asimilarea cunoașterii în formarea proprie și în strînsă relație cu o piață a muncii națională și transnațională în același timp etc. În felul acesta, ideea internaționalizării universității, a programelor sale de studii, dar și a personalităților sale se poate transforma dintr-o figură retorică înt-o practică eficientă.

Am folosit codul celor trei culori pentru a releva cîteva elemente care dau conținut chemării de a fi împreună pe care o adresează academicianul Ioan Aurel Pop sub semnul continuității mandatului său – ceea ce presupune, în viziunea sa, o implicare mai activă decît pînă acum, în treburile universității și în destinul ei, a tuturor celor ce le pasă și iubesc Alma Mater Napocensis.