Sandu Frunză despre Sorin Șipoș și pledoaria sa pentru excelență

Standard

Sorin Șipoș - program candidatură final-3 (1) redusa

„Contează pe excelență” ne spune Sorin Șipoș în programul său de candidat pentru a fi membru în Senatul Universității din Oradea.

Mă leagă de Sorin Șipoș o prietenie de mulți ani. Astfel că pot afirma că îndemnul la excelență este în deplină concordanță cu tot ceea ce a făcut în cariera sa de pînă acum, este deplin coerent cu intențiile sale de dezvoltare a profesionalismului și excelenței în activitatea de predare, de cercetare și în cea administrativă.

De altfel, ca prieten al lui Sorin Șipoș, sînt convins că toți cei care l-au întîlnit vreodată au rămas cu convingerea că el a acumulat suficientă experiență didactică, administrativă și de cercetare pentru a se simți obligat de propria sa voce interioară să pună experiența sa mai departe în slujba instituției care i-a oferit mediul propice pentru a-și construi o carieră pe măsura așteptărilor și prestigiului Universității din Oradea, locul de suflet în care el își desfășoară activitatea ca profesor și conducător de doctorat.

Din programul în 7 puncte am reținut cîteva aspecte:

  1. Transparență și disponibilitatea sa ca în calitate de senator să poarte un dialog real cu comunitatea academică, să informeze membrii comunității cu privire la deciziile luate de forul de conducere, să acționeze, prin mijloacele ce le are un membru al senatului universitar, în vederea implementării deciziilor luate.
  2. Sorin Șipoș face parte din comunitatea profesorilor care consideră că una dintre cele mai importante valori ale universității sînt studenții săi. Prin urmare îi cheamă pe studenți la un parteneriat în efortul comun de îndeplinire a misiunii universității.
  3. Un alt punct important vizează cultivarea excelenței și sprijinirea recunoașterii ei.
  4. Într-un mediu profesional în care este importantă afirmarea creatoare a fiecărei personalități și plasarea fiecăruia pe poziția meritată în funcție de contribuția pe care o aduce la dezvoltarea comunității universitare, Sorin Șipoș subliniază importanța persoanei, a meritului personal și a contribuției fiecărui individ la realizarea unui scop comun.
  5. Una dintre valorile centrale pe care le-a afirmat mereu în viața sa este cea a onestității. Astfel încît toți cei care cred în necesitatea afirmării onestității intelectuale și a transparenței decizionale ar trebui să fie sensibilizați de această prevedere a programului său. Cred că nu există un alt sector al vieții în care aceste elemente să fie mai necesare. Ele vizează chiar fundamentul vieții universitare.
  6. Vocea universității este foarte importantă, iar un parteneriat cu comunitatea nu putea să lipsească. Ea trebuie să se facă auzită, trebuie să ofere modele, trebuie să ofere oameni care vor contribui la bunăstarea ei.
  7. Opțiunea pentru creșterea prestigiului Universității din Oradea și internaționalizarea ei nu este o simplă afirmație de program academic, ci o constantă a activității lui Sorin Șipoș pe tot parcursul carierei sale universitare.

Mă bucur că Sorin Șipoș a făcut acest angajament în 7 puncte cu Universitatea sa. Sper că și membrii comunității sale vor recunoaște în toate aceste prevederi activitatea sa de pînă acum și vor sprijini și asigura constanța preocupărilor sale viitoare. Din partea mea – un gest de prietenie și încurajare.