Sandu Frunză despre Ioan Chirilă ca figură emblematică a gîndirii teologice

Standard

chirilaPentru mine 7 februarie înseamnă Ioan Chirilă. Părintele Ioan Chirilă este profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeş-Bolyai”, este poet, eseist, filosof și teolog al tradiției iudaice și creștine, un om de cultură care face ca, oriunde trece, lucrurile să rodească și să se umple de lumina prieteniei și a bucuriei de a fi împreună.

Apropiat de Maxim Mărturisitorul în modul său de a filosofa și mai degrabă philonian în modul său de a se situa în lume, Ioan Chirilă este una dintre cele mai remarcabile voci ale teologiei ortodoxe contemporane. Aș putea – fără a cădea în exagerare – să afirm că ceea ce în teologia românească a secolului XX reprezenta părintele Dumitru Stăniloae este împlinit și ridicat pe un plan al experienței omului contemporan de către părintele Ioan Chirilă. Dacă Dumitru Stăniloae este cea mai reprezentativă figură a gîndirii teologice românești a secolului XX, am credința personală că Ioan Chirilă va marca, prin gîndirea sa, întreg spațiul teologic românesc al secolului XXI.

În comunitatea academică, Ioan Chirilă are o bună recunoaștere prin preocupările sale legate de Vechiul Testament, arheologia biblică, limba ebraică, literatura intertestamentară, sofiologia Vechiului Testament sau antropogeneză (exegeză iudaică şi creştină). Este apreciat pentru activitățile sale desfășurate ca Decan al Facultății de teologie sau mai recent în calitate de Președinte al Senatului Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj. Urmărind excelența în tot ceea ce face, cel mai adesea Ioan Chirilă ajunge să o atingă și îi ajută și pe alții să se împărtășească de ea.

Chiar dacă poate părea o afirmație standardizată, eu simt nevoia să afirm că Ioan Chirilă este una dintre cele mai marcante personalități din lumea teologică românească. Am făcut referință în mai multe rînduri la reflecțiile sale teologice și filosofice, dintre textele disponibile on-line aș aminti textul din 2002 sau cel din 2004 din Journal for the Study of Religions and Ideologies.

Afirmațiile mele de mai sus nu trebuie privite ca o evaluare, ci ca o investiție de încredere. Ele nu vor să fie afirmații privind încununarea unei opere, ci mai degrabă o așteptare pe care o are generația mea de la părintele Ioan Chirilă.

*

Cei care doresc, pot accesa pagina http://www.prioanch.ro/ pentru a gusta ceea ce Ioan Chirilă numește cîteva ”Fragmente kalokagatice din înstrăinare, un fragmentarium de gând, de rugăciune, de reverie spirituală. Sunt nişte trepte din Scara ontosului deschis mereu spre Celălalt/celălalt. Nu sunt grele, sunt aşa deoarece sunt simple, sunt fulgi din străluminarea veşniciei…”